Avís Legal

Aquest lloc web es manté per a informar sobre les activitats del Consorci. Ens esforcem per mantenir la informació i el material d’aquest lloc web actualitzats i rigorosos. Si se’ns posen en coneixement d’errors, intentarem corregir-los.

No obstant això, els socis del Consorci RESCCUE no ofereixen cap garantia ni representació de cap tipus pel que fa a l’exactitud, actualitat o integritat del contingut, ni els socis del Consorci RESCCUE ni cap part individual involucrada en la creació, producció o lliurament d’aquest lloc web seran responsables de cap dany (inclosos, sense limitació, danys directes, incidentals, conseqüents, indirectes o punitius), derivats de l’accés a aquest lloc web, del seu ús  o de la impossibilitat d’utilitzar-lo, així com ara  qualsevol error o omissió en el contingut de la mateixa.

Per tal de donar al públic informació addicional sobre el nostre projecte, la informació proporcionada en aquest lloc web de vegades s’enllaça a llocs web externs  dels quals els socis del Consorci RESCCUE no tenen cap control i sobre els quals els socis del Consorci  RESCCUE no assumeixen cap responsabilitat, amb una excepció dels llocs web enllaçats dels Socis del Consorci RESCCUE. Un cop visiteu un lloc web extern, esteu subjecte a les polítiques d’aquest lloc web. Els socis del  Consorci RESCCUE no tenen intenció  directa o indirecta de publicitar o comercialitzar cap producte o altre element esmentat en llocs web externs. No permetem estar vinculats a cap lloc web de tercers sense el nostre consentiment previ per escrit.

Els noms,  logotips, totes les marques, noms comercials i altres drets de propietat intel·lectual relacionats amb el Consorci RESCCUE són propietat dels socis del Consorci RESCCUE  i no es poden utilitzar, copiar o distribuir de cap manera sense el permís previ per escrit  del  soci del Consorci RESCCUE.

Aquest avís legal podrà canviar quan sigui necessari. La versió actualitzada estarà disponible en aquest lloc web.

Avís Legal Objectiu

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat  de la Informació i de  Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa a l’usuari que el titular del lloc web és el Consorci RESCCUE, definit mitjançant el Conveni de Subvenció núm. 856677 i el Conveni de Consorci entre tots els socis del Consorci.   

Llista de membres del Consorci RESCCUE:

  • Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (Coordinador), Espanya
  • Fundació Sant Joan  de Déu de Barcelona, Espanya
  • Universitat Oberta de Catalunya, UOC, Espanya
  • Ajuntament de Cornellà, Espanya
  • Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Itàlia

Per a qualsevol contacte escriviu a: info@project-resccue.eu

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari,  comprometent-se a la pràctica i compliment rigorós de la  normativa aquí  disposada, així com a qualsevol altra normativa legal  que fora d’aplicació.

L’administrador del lloc web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris.  

Confiança de tercers i codi de conducta

L’administrador del lloc web està adherit a la normativa del programa marc de la Direcció General de Justícia i Consumidors (DG JUST) de la Comissió Europea.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’administrador del lloc web s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi als continguts de terceres pàgines web. Atès que l’administrador de la pàgina web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. L’administrador del lloc web manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut i redireccionament des del lloc web que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, així com a posar en coneixement immediat de les autoritats competents del contingut qüestionable. 

L’administrador de la pàgina web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, com per exemple en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web. En compliment  de la  normativa dels articles 11 i 16 de la LSSICE, l’administrador  de la pàgina web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Si l’usuari considera que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Contingut

Aquest web té com a objectiu facilitar el coneixement de les activitats que duu a terme el consorci RESCCUE. RESCCUE es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en els continguts i presentació del seu lloc web.

La informació continguda en aquest lloc web té caràcter informatiu i en cap cas pretén substituir el consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquest lloc web, ja sigui com a contingut fix o com a comentaris de l’equip d’administració de la web, està destinat a ser utilitzat per al diagnòstic o tractament mèdic o com a segona opinió mèdica. RESCCUE, per tant, no assumirà cap responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts de la seva pàgina web.

Enllaços

L’administrador del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la cerca i l’accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços habilitats en aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers,  dels  quals l’administrador del lloc web no exerceix cap tipus de control.

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels hipervincles existents en els mateixos. No obstant això, assumeix  exclusivament el deure de retirar del lloc web, al més aviat possible, informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar perjudici a l’usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució o comercialització dels continguts del lloc web, requereix l’autorització escrita prèvia del Consorci RESCCUE, responsable del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel Consorci RESCCUE serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. 

L’administrador de la pàgina web de RESCCUE reconeix i admet als seus legítims titulars la propietat intel·lectual o industrial de qualsevol contingut publicat al lloc web. El fet d’esmentar o publicar aquests continguts en el Lloc Web no tenim cap dret ni responsabilitat sobre el mateix, ni implica que RESCCUE els recolzi, patrocini o recomani de cap manera.

L’administrador del lloc web també expressa el seu agraïment a les fonts d’Internet d’on s’han obtingut imatges que il·lustren els continguts del lloc web, i a les quals s’ha referenciat sempre que ha estat possible. Creiem que aquestes imatges poden contribuir decisivament a una transmissió més clara del coneixement del projecte RESCCUE des de la nostra perspectiva cap a la societat.

L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@project-resccue.eu

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Aquesta legislació, utilitzada pels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya), és  la competent per a la resolució de tots els conflictes derivats o qüestions relacionades.

 Data de l’última actualització: 25/05/2023