Política de privacitat

El Consorci RESCCUE és conscient de la importància de la normativa vigent en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, ens preocupem per la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades aportades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, clients o proveïdors, actuant de manera responsable i transparent.

Aquesta política de privacitat (en endavant, “la Política“) té per objecte informar-te sobre com recopilem, tractem i protegim les dades personals que ens facilites. Així mateix, descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides a través del lloc web https://www.project-resccue.eu/ (en endavant, “el Lloc Web“), o per telèfon, SMS, correu electrònic o correu postal. Si escau, s’especificarà si les dades poden ser utilitzades per tercers.

En aquest document intentem proporcionar-li la descripció més senzilla i clara possible d’aquesta Política. Li recomanem que llegeixi la nostra Política i es posi en contacte amb nosaltres si té qualsevol dubte.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anuncien els nostres serveis i/o productes.

Àmbit d’aplicació de la política de privacitat

La present Política s’aplica a les dades aportades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris del Lloc Web amb els quals puguem relacionar-nos i les dades siguin necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades és:

Consorci RESCCUE

El Consorci RESCCUE està format per les següents institucions:

 • Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant Joan de Deu (Coordinador), Espanya
 • Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Espanya
 • Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Itàlia
 • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Espanya
 • Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Espanya

Correu electrònic: info@project-resccue.eu

Com pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del Consorci RESCCUE?

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades del Consorci RESCCUE a la següent adreça de correu electrònic: dpd@sjdhospitalbarcelona.org

Quina informació recopilem?

El Consorci RESCCUE només tracta les dades personals limitades adequades i pertinents pel que fa al correcte compliment de la finalitat sota la qual es van recollir inicialment.

A tall d’exemple, en cas que ens sol·liciti informació recopilarem les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfon o correu electrònic, entre d’altres). Així mateix, la seva adreça IP (el número assignat automàticament al dispositiu electrònic des del qual accedeix al Lloc Web) i el seu nom de domini seran tractades amb finalitats estadístiques.

No obstant l’anterior, un determinat servei pot requerir altres dades personals o altres categories de dades personals, que vostè mateix incorporarà al formulari corresponent.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les dades que ens facilita es tracten amb les següents finalitats:

 • Per atendre les seves sol·licituds d’informació.
 • Gestionar les tasques administratives derivades com ara indicadors de qualitat.
 • A l’enviament del nostre butlletí electrònic o una altra informació del seu interès sempre que així ho hagi consentit..

Quant de temps conservem les seves dades?

Les dades que ens ha facilitat es conservaran fins que finalitzi la finalitat de la seva cessió o mentre es perllonguin aquestes relacions amb nosaltres, així com durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quan estarem legitimats per al tractament de les seves dades?

Estem legitimats i autoritzats per processar la informació que ens proporciona (i) quan aquesta informació sigui necessària per a l’enviament de la informació sol·licitada; (ii) per a la gestió del Lloc Web (i els seus serveis associats); i (iii) per al compliment de les obligacions legals obligatòries derivades de les lleis de la Unió Europea o dels estats membres.
El Consorci RESCCUE adoptarà les mesures necessàries perquè les dades personals que reculli, emmagatzemi i tracti s’utilitzin de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin del règim jurídic aplicable a la seva activitat. En particular, el Consorci RESCCUE ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè hagués facilitat a través del Lloc Web.
Així mateix, i si ho consent expressament, estarem legitimats per utilitzar les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de serveis, circulars o campanyes que considerem puguin ser del seu interès tenint en compte els serveis i tractaments prèviament informats. En qualsevol cas, vostè pot oposar-se a aquest ús en qualsevol moment.
Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre demanarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació d’una voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

A qui comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran comunicades als organismes públics oficials i entitats privades que, per obligació legal o necessitat operativa, hagin d’accedir a les dades per a les finalitats de la correcta execució de les nostres activitats i les altres finalitats esmentades anteriorment.

Fora dels casos anteriors, abans de cedir les seves dades personals a una altra entitat privada l’informaríem prèviament i sol·licitaríem el seu consentiment.

Quins drets l’emparen en relació amb el tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades que duem a terme en el Consorci RESCCUE . Concretament:

 • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals per saber què estem tractant, així com a  sol·licitar la rectificació de les dades  inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. El Consorci RESCCUE deixarà de tractar les seves dades, llevat que concorrin motius legítims imperiosos o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.
 • Tindrà dret a la portabilitat, és a dir, que les dades personals que ens hagi facilitat es transmetin directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan sigui tècnicament possible.
 • Vostè té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Pot exercir els drets esmentats enviant un correu electrònica l’adreça de correu electrònic info@project-resccue.eu

Respondrem a les seves sol·licituds tan aviat com sigui possible i, com a molt tard, dins d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos mesos, en aquest cas l’informarem oportunament en el termini d’un  mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa de protecció de dades, o si considera que no hem satisfet l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. En aquest sentit, pot consultar les diferents autoritats de control a la pàgina web de l’Agencia Española de Protección de Datos.

En qualsevol cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, preguem es posi en contacte amb nosaltres per correu electrònic (info@project-resccue.eu) per tal d’intentar resoldre la discrepància de manera amistosa.

Té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment pot retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats indicades anteriorment i per a les quals hagi prestat el seu consentiment. Pot exercir aquest dret posant-se en contacte amb nosaltres:

Consorci RESCCUE

Correu electrònic:info@project-resccue.eu

És possible modificar aquesta Política de Privacitat?

El Consorci RESCCUE es reserva el dret a modificar la present Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzatius i del sector sanitari. No limitarem els drets que li siguin aplicables d’acord amb aquesta Política de Privacitat ni realitzarem modificacions substancials de la mateixa sense notificació prèvia. Publicarem totes les modificacions de la Política en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada (per exemple, li enviaríem una notificació per correu electrònic si la modificació afectés determinats aspectes i en casos excepcionals tornaríem a sol·licitar el seu consentiment).

Data de l’última actualització: 25/05/2023