Socis

El projecte RESCCUE (Recuperació d’espais per a nens traumatitzats en entorns comunitaris post COVID-19) va començar oficialment l’1 de febrer de 2023.

RESCCUE és un projecte de dos anys de durada cofinançat pel Programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció 101049371.

Fundació Sant Joan de Déu

La Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu (FSJD) és el soci coordinador del consorci. FSJD és una organització privada de recerca sense ànim de lucre la missió de la qual és contribuir a la millora de la salut i el benestar de les persones fomentant, donant suport i gestionant les activitats de recerca, difusió i innovació social de l’Hospital Sant Joan de Déu i altres organitzacions socials adscrites.

L’FSJD aborda la recerca i l’acció social com un procés participatiu i interdisciplinari, on la interacció entre professionals i societat genera iniciatives enriquidores que donen una resposta adequada a les necessitats de les persones.

FSJD participa en totes les fases del projecte i col·labora amb els socis del consorci per implementar les accions en cada fase.

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

L’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) és un dels principals centres mèdics d’Europa per a la infància i l’adolescència. Ofereix un enfocament integral i multidisciplinari de l’atenció sanitària des del naixement fins als 18 anys. HSJD és un centre privat, sense ànim de lucre, que treballa principalment per al sistema nacional de salut que ofereix serveis públics contractats. Com a hospital universitari, contribueix a la formació dels professionals sanitaris, juntament amb la Universitat de Barcelona.

L’àrea de salut mental inclou cinc Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil, que participaran en el projecte, i tres centres d’atenció diürna que van atendre 8.500 pacients el 2016. Els centres ambulatoris de salut mental ofereixen diferents programes: el Programa de Trastorns de l’Espectre Autista; el Programa de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat i el Programa de Violència i Abús Domèstic (programa TEVI).

HSJD es dedicarà principalment a la creació de continguts i l’organització de tallers per a famílies d’infants i adolescents. També s’encarregaran d’implantar un tractament especial als pacients amb alt risc emocional.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

En el consorci també hi participa una autoritat pública, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Dins de l’ajuntament, l’Àrea de Polítiques d’Igualtat treballa per la igualtat efectiva entre homes i dones eliminant qualsevol tipus de discriminació en tots els àmbits de la vida quotidiana per raó de gènere o orientació sexual.

Des de l’any 1995, Cornellà de Llobregat va incorporar a la seva agenda la promoció de la igualtat entre homes i dones, realitzant polítiques d’igualtat transversals amb l’objectiu de promoure la participació i integració de les dones en els diferents àmbits de la ciutat i lluitar contra la violència masclista. S’ha convertit en una ciutat pionera en el desenvolupament de polítiques d’igualtat.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és l’encarregat de coordinar la participació d’infants i adolescents a les sessions de co-creació i organitzar el cicle de tallers sobre salut mental i violència domèstica i en línia durant el curs 2023-2024.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

L’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) és un institut d’investigació científica, un centre d’hospitalització i atenció sanitària i un centre mèdic acadèmic. És el principal hospital pediàtric d’Itàlia i ofereix atenció sanitària de tercer nivell als infants mentre realitza activitats de recerca bàsica, clínica i transnacional. OPBG forma part del sistema nacional de salut italià i és àmpliament reconegut com a centre de referència per a totes les especialitats de pediatria a nivell nacional i internacional.

L’Hospital ofereix una gamma completa de serveis sanitaris als infants. OPBG compta amb una plantilla fixa total de 2.500 professionals, dels quals 550 metges, 45 biòlegs i farmacèutics, implicats tant en activitats clíniques com de recerca. L’OPBG té 180 investigadors en plaça no permanent i també 50 aprenents de postgrau (mèdics i quirúrgics) i més de 100 estudiants i interns.

L’Hospital ha desenvolupat un autèntic “Sistema Bambino Gesù” que s’estén més enllà de les regions de Roma i Laci, consolidant-se com un centre d’excel·lència nacional i internacional. La ubicació històrica de Gianicolo, a Roma, s’ha convertit en el centre d’un nou hospital multicèntric que s’estén més enllà dels límits regionals per satisfer les necessitats sanitàries dels infants de tot el sud d’Itàlia. Igualment importants són les missions internacionals als països en desenvolupament. Avui el Bambino Gesù està actiu a 12 països, amb la intenció de prestar atenció i transmetre la seva experiència a les zones més desfavorides del món.

OPBG s’encarrega de provar la transferibilitat de la implementació de les activitats del projecte en un altre entorn, ubicació i cultura.

Universitat Oberta de Catalunya

La Universitat Oberta de Catalunya és una de les primeres universitats d’educació superior en línia del món, amb més de 70.000 estudiants. L’objectiu central de la UOC és ser la universitat de la societat del coneixement, potenciant l’educació innovadora, l’aprenentatge personalitzat, el lideratge tecnològic, el treball en R+D+I en la societat de la informació i l’eLearning. Durant els últims cinc anys, la UOC ha participat en més de 250 projectes d’R+D i unes 50 iniciatives europees, entre les quals 9 en el VII Programa Marc Marie Curie, TIC i Ciència en societat; 17 projectes al Programa d’Aprenentatge Permanent, 25 projectes Erasmus+ (4 com a líder), 3 accions COST, 1 iniciativa de DG Growth i lideratge fins ara en 5 projectes Horizon 2020, així com la participació en 16 més com a socis. La UOC té rècords demostrats en la producció d’eines digitals, com ara kits d’eines, guies per a debats oberts en línia i documentals, entre d’altres.

La UOC participa en el procés de co-creació així com en la conceptualització i disseny dels recursos col·laboratius i gamificats del projecte per a infants i adolescents, professionals de l’educació i famílies.